Alarmy wbudowane w programie UniLogic

Tycjan Kołecki Akademia Unitronics
Akademia Elmark 13

Kluczowym elementem w programie UniLogic są wbudowane Alarmy wyświetlane na panelu HMI sterownika.

Bezsprzecznie, systemy Alarmowania wbudowane w środowisku UniLogic dostarcza operatorowi powiadomienia o krytycznym stanie pracy maszyny. Dzięki implementacji w logikę LD pozwalają na zainicjowanie działań warunkowych. W przeciwieństwie do innych zmiennych, posiadają automatyczny zapis logów na karcie SD.

System alarmowania zaimplementowany przez firmę Unitronics został stworzony w związku z powstaniem wytycznych ISA (International Society of Automation) i spełnia normę ANSI/ISA-18.2-2009 “Management of Alarm Systems for the Process Industries“.

Alarmy wbudowane w program UniLogic – główne funkcje

W oprogramowaniu UniLogic alarmy spełniają kilka funkcji:

 • Wyświetlanie statusu maszyny/aplikacji – przekazują operatorowi aktualny stan systemów zabezpieczeń
 • Raportują stan operatorowi – wymagane zaakceptowanie raportu przez operatora. W rezultacie, mamy pewność, że operator zapoznał się z treścią alarmu.
 • Dostarczają instrukcji – alarmy umożliwiają wyświetlenie przygotowanej wcześniej instrukcji.
 • Ingerencja operatora – reset alarmu może wymagać podjęcia konkretnej czynności przez operatora
 • Zawarte w instrukcji warunkowej – alarmy mogą funkcjonować jako elementy algorytmów LD

Tworzenie alarmów

Aby stworzyć alarm, wybieramy z drzewa projektu sekcje Alarms, dodajemy Alarm Group, a następnie klikamy Add New Alarm.

Alarmy wbudowane w programie UniLogic 1
Tworzenie alarmów

Dobrą praktyką jest tworzenie struktur dla poszczególnych grup alarmów, ułatwia to nawigacje i przyspiesza proces programowania.

Możemy również określać typ alarmu i modyfikować jego właściwości takie jak typ, sposób resetowania wymagany czas przytrzymania przycisku do resetu itp. Po dwukrotnym kliknięciu na alarm wyświetli się nam menu do tego przeznaczone. Więcej o konfiguracji alarmów dowiesz się w dalszej części artykułu.

Banery alarmowe

Baner alarmowy pojawia się na ekranie HMI gdy system napotka wcześniej zdefiniowany przez nas problem. Jest odrazu skonfigurowany w strukturze, posiada swoje przyciski funkcyjne

Alarmy wbudowane w programie UniLogic
Baner Alarmowy z opisem przycisków

Za pomocą przycisków możemy zminimalizować barner (Minimize Banner), uśpić alarm (Snooze) oraz przejrzeć listę alarmów (View List).

Alarm Summary

Po kliknięciu przycisku View List, wyświetli się podsumowanie alarmów. Przyjęta norma wymaga podziału błędów na: Critical (krytyczny), Major (poważny), Warning (ostrzeżenie) i Minor (drobny, mało ważny). Każdemu z tych błędów odpowiada odpowiedni kolor. Ponadto Alarm Summary daje nam szybki wgląd w stan obiektu, czas wystąpienia błędu i możliwość podjęcia akcji przez operatora (CRL – usuń logi błędu, ACK -dowiedz się więcej o błędzie)

Alarmy wbudowane w programie UniLogic
Okno Alarm Summary

HMI Alarm Status Viewer

HMI Alarm Status Viewer to widget dostępny w zakładce HMI w grupie  Management. Ekran ten pozwala na wygodne zarządzanie statusami alarmów. W przeciwieństwie do listy zawartej w Alarm Summary widget ten jest dostępny cały czas. Ze względu na brak konieczności ciągłego podglądu, możemy przerzucić Alarm Status na inny ekran (więcej o ekranach i przejściach dowiesz się tutaj).

Widget HMI Alarm Status Viewer

Zarządzanie alarmami przez HMI Alarm Status Viewer

Gdy klikniemy na symbol koła zębatego, wyświetli nam się menu kontekstowe na którym możemy wyłączyć alarm (Disable), odłożyć alarm (Shelve) lub dodać komentarz (Enter Comment…).

Logi Alarmów

Wszystkie Alarmy są automatycznie zapisywane na karcie SD włożonej do sterownika. Zapisywany jest status alarmu, data/godzina oraz czynności podjęte przez operatora (jak zareagował na alarm).

Logi Alarmów po eksporcie do Excela

Plik może zostać wrzucony na WebServer, zostać przesłany mailem lub wyeksportowany do arkusza Excel.

Definiowanie własnych alarmów

Po zdefiniowaniu alarmów (patrz tworzenie alarmów) możemy przystąpić do ich konfiguracji. Po kliknięciu na konkretny alarm wyświetla nam się okno konfiguracji.

Konfiguracja alarmów

W zależności od wybranego rodzaju (Digital czy Analog) wyświetli się nam inne okno. W przypadku sygnałów analogowych wybieramy zakres w którym alarm się uaktywnia.

Podsumowanie

Podsumowując, systemy alarmowania są kluczowe dla większości aplikacji przemysłowych. Szczególnie w przypadkach gdy maszynę obsługuje człowiek. Szczelny system alarmów, z pewnością zapewnia bezpieczną i bezproblemową pracę. Na zakończenie, polecam z zapoznamiem się z obowiązującymi normami alarmów w automatyce przemysłowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.