DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic

Tycjan Kołecki Akademia Unitronics
Akademia PLC11

DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic to jeden z głównych wyróżników oprogramowania od Unitronics.

W tej części poznamy jedną z najważniejszych funkcjonalności wprowadzonej do sterowników Unistream – DataSampling i Archiwizacja danych w UniLogic. Jest ona kluczowa gdy chcemy zapisywać cyklicznie odczyty z sensorów, generować wykresy lub eksportować zapis do arkuszy kalkulacyjnych. Należy pamiętać, że praca Data Sampling wymaga włożenia karty Micro SD.

Data Sampler i wykresy

Aby zacząć pracę z analizą danych musimy dodać nowy Data Sampler. Z okna Solutions Explorer wybieramy zakładkę Data Sampler, po czym, standardowo dla programu UniLogic , za pomocą „zielonego plusa” dodajemy element.

DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic 1
DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic

Następnie, do każdego stworzonego przez nas Data Samplera, dodajemy Feed – czyli funkcję, która zbiera odczyty z wybranej przez nas zmiennej pomiarowej (Tag’a) – Feed data source Tag.

DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic 2
Dodawanie funkcji Feed

Stworzony przez nas Data Sampler automatycznie generuje strukturę w zakładce „Global”. Znajdują się tam wszystkie Tagi odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz ich zapis.

Najważniejsze elementy struktury Data Samplera

Struktura Data Samplera
Struktura Data Samplera
 • Start/End Sampling – stan wysoki rozpoczyna pomiar, przesterowanie na stan niski kończy pomiar, zapisuje dane karcie SD i zamyka.
 • Pause Sampling – stan wysoki zatrzymuje zapis danych do pliku nie zamykając pliku.
 • Force Sample – pozwala na natychmiastowe pobranie danych, bez względu na interwał pomiarowy.
 • Clear Log – stan wysoki bitu usuwa logi z aktualnej sesji pomiarowej.
 • Status – tag typu INT8, odczyt jego wartości pozwala na sprawdzenie stanu w jakim znajduje się Data Sampler. (0 = brak błędów, 1 = start Data samplera, 2 = data sampler pracuje, -1 = brak karty SD)
 • Sampling Interval – (UINT32) tylko do odczytu, wartość definiowana w Data Sampler Properties.
 • User Comment – z pewnością ważnym aspektem jest dodawanie komentarzy do każdego wykorzystywanego elementu – ułatwia to pracę.

Data Sampler Properties

W oknie Data Sampler Properties możemy zmodyfikować nazwę oraz Sampling Interval.

DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic 3
Modyfikacja Data Samplera

Graficzna reprezentacja Data Sampling

Do reprezentacji graficznej zebranych danych może posłużyć nam funkacja HMI Trend, która znajduje się w zakładce HMI oknie Toolbox. do obsługi elementu graficznego Trend wykorzystujemy omawiane wcześniej Tagi. Ustawiając stan LO lub HI na bitach poszczególnych tagów możemy sterować wyświetlanymi grafami. Ponadto, w obiekcie Data Samplera mamy do dyspozycji przyciski, które są bezpośrednio podpięte do odpowiadających im bitów. W związku z tym, możemy w obrębie jednej struktury, wykorzystywać LD i dotykowe elementy HMI do obsługi Data Samplingu.

Data Sampling graf
Obsługa graficznego elementu Data Samplera

Archiwizacja

Wszystkie wyniki zebrane przez Data Sampler są zapisywane na karcie SD, zgodnie z Sampling Interval. Z pewnością więcej o grafach, Trendach, Web Trendach i zapisu danych dowiesz się w jednej z następnych części kursu.

Podsumowanie

Reasumują, w tej części kursu omówiliśmy podstawy związane z: DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic. Z pewnością szerzej poruszymy te kwestie w kolejnych częściach, jednak będzie to wymagało większej ilości wiedzy.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.