I/O w sterownikach PLC UniStream

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , ,
Akademia PLC Elmark #12 I/O

Ta część Akademii PLC Elmark pokazuje w jaki sposób podłączyć, programować i używać I/O w sterownikach PLC.

Podłączenie I/O do sterownika

W zależności od posiadanego sterownika sposób podłączenia może się różnić. Dokumentacja techniczna do sterowników znajduje się na stronie producenta. Po wybraniu z listy produktów sterownika, do którego potrzebujemy schemat podłączeń, w dolnej części strony znajduje się zakładka Installation Guide, z którego możemy pobrać PDF z dokładnymi schematami podłączenia sterownika. Przykładowo dane dla modeli USx-Bx-TR22/T24.

Wejścia cyfrowe

Podczas podłączania wejść cyfrowych trzeba się zastanowić w jaki sposób działa podłączanie urządzenie wejściowe, jeśli jest npn to podłączamy je jako „sink” lub jeśli pnp jako „source”. Sprawdzenie tych informacji jest istotne żebyśmy wiedzieli czy podłączać 0V czy +V do CM (Common Wire).

podłączenie wejść cyfrowych UniStream I/O
Zdjęcie 1. Schemat podłączeń wejść cyfrowych

Wyjścia cyfrowe

Podłączanie wyjść cyfrowych jest bardzo proste należy jedynie pamiętać żeby podłączyć właściwie wyjście i common wire.

podłączenie wyjść cyfrowych UniStream I/O
Zdjęcie 2. Schemat podłączeń wyjść cyfrowych

Wejścia analogowe

Podłączając wejścia analogowe trzeba podążać zgodnie ze schematem, w zależności od typu sterownika lub typu modułu możliwe jest inne podłączenie wejść i CM

podłączenie wejść analogowych prądowych Unistream
Zdjęcie 3. Schemat podłączeń wejść analogowych prądowych.
podłączenie wejść analogowych napięciowych Unistream
Zdjęcie 4. Schemat podłączeń wejść analogowych napięciowych

Wyjścia analogowe

Nie każdy sterownik jest wyposażony w wyjścia analogowe oraz schematy podłączeń różnią się od siebie dlatego należy podłączać te wyjścia zgodnie ze schematami dla naszego modelu.

podłączenie wyjścia analogowego UniStream
Zdjęcie 5. Schemat podłączeń wyjść analogowych

Programowanie I/O w UniLogic

Wejścia cyfrowe

W programie UniLogic wejścia cyfrowe znajdziemy w zakładce „On board IO”>”Digital Inputs” dla sterowników zintegrowanych, dla sterowników. Są one zapisane jako zmienne typu Bit i używa się ich tak samo jak każdej innej danej tego typu. Jeśli używany jest sterownik modułowy to należy najpierw dodać moduł I/O w hardware configuration, a potem sposób używania niczym nie różni się od sterowników zintegrowanych.

Wyjścia cyfrowe

Analogicznie do wejść cyfrowych wyjścia cyfrowe znajdują się w zakładce „On board IO”>”Digital Outputs” lub w zakładce dodatkowego modułu I/O. Używa się ich jak zwykłych zmiennych typu bool.

Wejścia analogowe

Wejścia analogowe są zapisywana jako INT16, można je znaleść w „On board IO”>”Analog Inputs” Można ich używać do wyświetlania odczytu na panelu HMI dodając blok „Gauge” czyli miernik lub używać ich do porównywania wartości w Ladderze za pomocą bloków „Compare”. Przykładowo jeśli wartość temperatury podawana do sterownika za pomocą wejścia analogowego przekroczy jakąś wartość uruchomi się system chłodzenia.

Wyjścia analogowe

Wyjścia analogowe są stosowane przede wszystkim do płynnej regulacji i podawania wartości urządzeniom zewnętrznym takim jak przykładowo regulatory temperatury.

Podsumowanie

W trakcie podłączania wejść i wyjść do sterownika należy pamiętać o właściwym zaizolowaniu przewodów oraz o ich poprawnym podłączeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.