Komunikacja EtherNet/IP

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , , ,
Akademia PLC Elmark 17 EtherNet/IP

W tej części Akademii PLC Elmark jest opisany proces konfiguracji komunikacji za pomocą EtherNet/IP dla sterowników UniStream

Konfiguracja EtherNet/IP

Konfiguracja komunikacji za pomocą EtherNet/IP jest bardzo prosta, polega uzupełnieniu parametrów do prostej tabelki. Nie jest wymagana żadnej konfiguracja w Ladderze, zamiast tego definiuje się typy danych, których sterownik będzie używał do wymiany danych w sesjach EtherNet/IP.

Sterowniki UniStream mogą pracować jako:

 • EtherNet/IP I/O Scanne(Master/Originator/Client)
  W trakcie pracy jako scanner sterownik ma kontrole nad operacjami sesji EtherNet/IP, może zarówno odczytywać i zapisywać dane do adapterów.
 • EtherNet/IP I/O Adapter (Slave/Target/Server)
  Adapter, czyli target dostępny dla urządzenia pracującego jako scanner w danej sesji. Jeśli konfigurujemy sterownik UniStream jako adapter musimy zdefiniować które dane będą dostępne dla scannera.

Nadanie Adresu IP

Przed rozpoczęciem konfiguracji EtherNet/IP, trzeba nadać adres IP CPU sterownika, żeby ułatwić tą czynność, poniższy zrzut ekranu pokazuje jak to zrobić.

Nadawanie adresu IP sterownikowi
Nadawanie adresu IP sterownikowi.

Konfiguracja sterownika do pracy jako Scanner

W celu ustawienia sterownika UniStream do pracy jako scanner, należy podać mu parametry połączeń T2O (Cel do Inicjatora) i O2T (Inicjator do Celu) i konfiguracji, jeśli jest to wymagane w danej aplikacji. Te informacje z pewnością są zawarte w dokumentacji technicznej urządzenia pracującego jako adapter.

Żeby skonfigurować sterownik Unistream do skanowania innych urządzeń neleży:

1. W Solution Explorer, pod zakładką PLC Communications > Protocols, wybierz Scanner, tak jak na zrzucie ekranu poniżej.

Zakładka EtherNet/IP w Solution Explorer
Zakładka EtherNet/IP w Solution Explorer.

2. Póżniej należy kliknąć Add New Scanner Node.
UniLogic dodaje węzeł danych które utrzymują parametry adaptera. Każdy z węzłów odpowiada innemu adapterowi. Tak jak jest to przedstawione na zrzucie ekranu poniżej.

Dodawanie nowych scannerów
Dodawanie nowych scannerów.

3. Wprowadź odpowiednie parametry dla adaptera do których scanner będzie miał dostęp.

Tabela nazw Scannera
Tabela nazw Scannera.

Po stworzeniu węzła UniLogic automatycznie tworzy trzy struktury :

 • Scanner General struct
  Czyli struktura która utrzymuje właściwości dla wszystkich węzłów scannera w tej aplikacji.
 • Scanner Node struct
  Który utrzymuje parametry dla konkretnych węzłów, UniLogic automatycznie dodaję taką strukturę gdy dodajesz kolejne węzły.
 • Scanner Statistic struct
  Służy jedynie do użytku wewnętrznego.
Dodawanie nowego węzła scannera
Dodawanie nowego węzła scannera.

Konfiguracja sterownika do pracy jako Adapter

Żeby skonfigurować sterownik UniStream żeby pracował jako adapter, należy zdefiniować węzły i podać tagi danych do których dostęp będzie miał scanner.

1. W Solution Explorer, pod PLC Communications > Protocols, wybież Adapter.

zakładka EtherNet/IP w Solution Explorer
Zakładka EtherNet/IP w Solution Explorer.

2. Kliknij Add New Adapter Node.
UniLogic dodaje węzeł danych które utrzymują parametry adaptera, zawierające konkretne tagi danych Inputów i Outputów, do których potem ma dostęp scanner. Każdy z węzłów odpowiada innemu adapterowi. Tak jak jest to przedstawione na zrzucie ekranu poniżej.

dodawanie nowego węzła adaptera
Dodawanie nowego węzła adaptera.

3. Wprowadź odpowiednie parametry pracy.

tabela nazw scannera
Tabela nazw scannera.

Po stworzeniu węzła UniLogic automatycznie tworzy trzy struktury:

 • Adapter General struct
  Czyli struktura która utrzymuje właściwości dla wszystkich węzłów adaptera w tej aplikacji.
 • Adapter Node struct
  Podtrzymuje parametry dla konkretnych węzłów, jest tworzony automatycznie po dodaniu nowego węzła.
 • Adapter Statistic struct
  Używany jedynie wewnętrznie.
węzły adaptera EtherNet/IP
Węzły adaptera.

Explicit Messaging, czyli wiadomości do których dostęp mogą mieć inne urządzenia.

Sterowniki UniStream wspierają funkcje Explicit Messaging z urządzeniami innych producentów. UniLogic pozwala na implementacje funkcji scannera poprzez Laddera i pozwala, żeby używać Adaptera za pomocą struktur definiowanych w zakładce Vendor Specific Objects. Dzięki czemu inne urządzenia mają dostęp do danych przechowywanych w pamięci adaptera.

Explicit Message Scanner

Ta funkcja Laddera pozwala sterownikowi rozpoczynanie wymiany danych z innymi urządzeniami połączonymi w sieci EtherNet/IP.

Ladder Explicit Massage Scanner EtherNet/IP
Ladder Explicit Massage.

Explicit Message Adapter

Za pomocą explicit messaging, każdy scanner w sieci EtherNet/IP może mieć dostęp do sterownika UniStream pracującego jako adapter i mieć dostęp do danych które są definiowane w zakładce Vendor Specific Objects, żeby skonfigurować te obiekty należy:

 1. Stwórz strukture która odpowiada twoim Vendor Specific Object.
Zakładka Vendor Specific Object w Solution Explorer
Zakładka Vendor Specific Object w Solution Explorer.


2.Pod EtherNet/IP>Vendor Specific Objects, kliknij Add New Object i w zakładce Object Type, wybierz właściwą strukturę.

Dodawanie nowego obiektu
Dodawanie nowego obiektu.

3.Kliknij nazwę obiektu, żeby go otworzyć i potem kliknij Add New Instance.

Dodawanie nowego Wydarzenia
Dodawanie nowego Wydarzenia.

4.Stwórz nowy instance, wybierając wybraną przez nas strukturę.
Można ustawić żeby ta struktura była dostępna tylko do odczytu, zaznaczając okienko Read Only. Po dodaniu tej opcji te dane będą dostępne dla wszystkich scannerów w sieci EtherNet/IP za pomocą Explicit Messaging.

Podpisywanie struktury do Wydarzenia
Podpisywanie struktury do Wydarzenia

Podsumowanie

Reasumując EtherNet/IP, czyli protokół sieci przemysłowych, którego używanie umożliwia komunikacje miedzy urządzeniami i wymianę danych miedzy nimi.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.