Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream

Tycjan Kołecki Akademia Unitronics Tagi: , , , , , ,
Akademia PLC3

Trzecia część Akademii PLC Elmark – konfiguracja i połączenie sterownika z PC. Wgrywanie konfiguracji fizycznych I/O.

W drugiej części Akademii Elmark omówiliśmy zagadnienia związane z wyborem oprogramowania odpowiedniego dla naszego sterownika i instalacją środowiska. Nadszedł czas na kolejną część kursu: Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics Unistream.

Wybór modelu sterownika z serii Unitronics Unistream

Podczas tworzenia nowego projektu, środowisko Unitronics UniLogic wymaga od nas wybrania modelu sterownika. Oznaczenie modelu znajduje się na naklejce umieszczonej z tyłu sterownika.

Okno wyboru sterownika

Możemy dokonać zmiany wybranego sterownika w każdym momencie. Z panelu Solution Explorer rozwijamy pozycję Hardware Configuration. Wybranie zakładki Controller Model umożliwia nam zmianę modelu.

Zmiana modelu sterownika Unistream w programie UniLogic
Zmiana modelu sterownika Unistream w programie UniLogic

Konfiguracja lokalnych portów I/O

Ze względu na modułową budowę niektórych sterowników Unitronics Unistream (opisane przez nas w części pierwszej kursu), wybrane przez nas moduły należy skonfigurować w oprogramowaniu. W tym celu, z rozwiniętej wcześniej pozycji Hardware Configuration, wybieramy zakładkę Uni-I/O & Uni-COM. Z panelu ToolBox wybieramy (2x LPM) zamontowane przez nas moduły.

Konfiguracja portów I/O sterownika Unistream w programie UniLogic
Konfiguracja portów I/O sterownika Unistream w programie UniLogic

W przypadku modułów analogowych I/O możemy w oknie Properties Window wybrać osobno rodzaj sygnału dla każdego z wejść/wyjść (0-20mA, 4-20mA itp).

Komunikacja sterownika z programem UniLogic

Klikając w zakładkę PLC, na górnym pasku wyboru znajdziemy opcje PC – PLC Communication.

Podłączenie sterownika Unistream do PC
Podłączenie sterownika Unistream do PC

Następnie, w oknie które pojawi się po wybraniu zakładki, wybieramy opcje USB lub Ethernet, w zależności od wybranego sposobu komunikacji. Teraz mamy dostęp do kilku ważnych opcji w górnym panelu, takich jak: Download, Upload, Online, Verify. Z pewnością będziemy ich używać bardzo często w trakcie trwania kursu.

a) Połączenie przez USB

Komunikacja PC z PLC wymaga odpowiedniego sterownika USB. Program UniLogic (wersja 1.21.51 i nowsze) sam zainstaluje wymagane sterowniki. Instalowanie nieautoryzowanych sterowników wymaga włączenia tej opcji w menu systemu. Tutaj można znaleźć poradnik.

b) Połączenie przez Ethernet

Aby komunikacja PLC z PC była możliwa za pomocą złącza Ethernet, oba urządzenia muszą mieć taką samą domenę IP. Przykładowo jeżeli adres IP sterownika to 192.168.1.2, wtedy komputer musi mieć ustawiony adres IPv4 np. na 192.168.1.3.

Pierwszy program w środowisku UniLogic

Zamiast klasycznego „hello world”, umieścimy na sterowniku pusty program. W tym celu wybieramy z górnego panelu PLC opcję Download.

Konfiguracja sprzętowa Unitronics Unistream
Wgrywanie (download) na sterownik Unitronics Unistream

Następnie, na pojawiającym się oknie, wybieramy opcję Download and restart. Po chwili na panelu HMI pojawi się komunikat o wgrywaniu projektu. Finalnie panel powinien wyświetlać biały kolor na całej swojej powierzchni.

Wgrywanie programu na Unitronics Unistream
Wgrywanie programu na Unitronics Unistream

Podsumowanie

Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics Unistream z pewnością nie należy do trudnych. Należy jednak być uważnym podczas konfiguracji modułów I/O, ponieważ ich nazwy są kodowane, co może na początku okazać się pewnym utrudnieniem. W kolejnej części kursu Akademii PLC Elmark zajmiemy się typami zmiennych. Zachęcam również do zapoznania się z oferowanymi sterownikami Unitronics z serii Unistream na naszej stronie .

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.