Timery dostępne w UniLogic

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , , ,
Akademia PLC Elmark 6 timery

Ten wpis jest kontynuacją Akademii PLC Elmark, opisuje timery dostępne w programie UniLogic oraz ich możliwości i zastosowanie.

Timery dostępne w programie UniLogic

TON Timer

TON Timer używa się do opóźniania załączania wyjść. Zlicza on czas, przez który jego bit wejściowy ma wartość „prawda” i po upłynięciu zadanej mu ilości czasu, włącza bit wyjściowy. W praktyce, jeśli będziemy nieustannie przytrzymywać przycisk podłączony do bita wejściowego timera, przez czas do którego ma on doliczyć, włączy się urządzenie podłączone do bitu wyjściowego np. lampka.

Wykres pracy TON

TOF Timer

TOF Timer używa się do opóźnienia wyłączania wyjść. Zlicza czas, od momentu w którym bit wejściowy ma wartość 0. Po odliczeniu zadanej mu ilości czasu, wyłącza swój bit wyjściowy. W praktyce oznacza to, że jeśli odpuścimy przycisk, który jest podłączony do bita wejściowego, to timer zacznie odliczać nadany mu czas. Po zakończeniu odliczania wyłączy element podłączony do bitu wyjściowego np. lampkę.

Wykres pracy TOF

TA Timer

TA Timer sumuje czas przez który bit wejściowy jest w stanie 1 i po osiągnięciu nadanej wartości włącza bit wyjściowy. Oznacza to, że możemy w trakcie odliczania puścić przycisk podłączony do bita wejściowego i wartość na timerze nie zostanie zresetowana, a po ponownym wciśnięciu odliczanie będzie kontynuowane od momentu, w którym zostało przerwane.

Wykres pracy TA

TP Timer

TP Timer uruchamia swój bit wyjściowy tylko i wyłącznie kiedy jest w trakcie odliczania. Kiedy na bicie wejściowym timera pojawi się impuls, to rozpoczyna on odliczanie.

TON Timer diagram
Wykres pracy TP

TE Timer

TE Timer działa bardzo podobnie do TP Timera. Jedną różnica polega na tym, że jeśli w trakcie odliczania na wejściu timera pojawi się sygnał to zaczyna on odliczanie od początku.

TON Timer diagram
Wykres pracy TE

Inne funkcje timerów

Timer Box

Jest to element który możemy dodać do panelu HMI, a jego zadaniem jest pokazywanie jednej z wartości timera. Czas który pozostał do końca odliczania, ilość czasu która minęła od początku odliczania lub wartość, do której ma doliczyć.

Timer Reset

Timer Reset to element, który można dodać do Laddera. Ten element resetuje zmienne, w których zapisana jest wartość timera. Kiedy na jego wejściu pojawi się impuls, to resetuje on wartości timera, do którego go przypiszemy.

Podsumowanie

Timery są przydatną funkcją, używaną bardzo często podczas programowania sterowników PLC. Tworząc program należy pamiętać o używaniu odpowiedniego timera do danej aplikacji. Powyższy artykuł powinien przybliżyć w pewnym stopniu możliwości oraz typy timerów dostępnych w programie UniLogic. Poniższy filmik pokazuje w jaki sposób stworzyć prosty program z timerem.

Prosty program z timerem UniLogic

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.