RTC w sterownikach Unistream

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , ,
akademia PLC #9 RTC

Ten wpis jest kolejną częścią Akademi PLC Elmark, ma na celu pokazanie w jaki sposób ustawić RTC i jakie są jego zastosowania.

RTC (Real Time Clock)

Sposoby ustawiania

Ustawiania z poziomu komputera

Żeby użyć tej metody sterownik musi być podłączony do komputera za pomocą USB lub Ethernetu. Sterownik pobierze RTC (czas i datę) z komputera. Jest to najłatwiejsza i najszybsza metoda ustawienia właściwego czasu i daty w sterowniku. Żeby użyć tej metody należy kliknąć „Set RTC” i później „Set” tak jak na zrzucie ekranu poniżej.

RTC ustawianie UniLogic
Ustawianie RTC z poziomu komputera

Ustawianie z poziomu sterownika

Ten sposób ustawiania RTC wymaga wejścia w UniApps. Żeby to zrobić, trzeba dotknąć i przytrzymać obszar w prawym górnym rogu ekranu sterownika, a następnie wybrać opcję UniApps w okienku, które się pojawi. Następnie należy dotknąć zegarek i ustawić godzinę (jak na zrzucie ekranu poniżej). Analogicznie możemy ustawić także datę. Można także zmienić wyświetlanie czasu z 12h na 24h, podziałki miedzy datą (delimiter), sposób wyświetlania daty z DD/MM na MM/DD oraz sposób zapisu miesiąca.

RTC ustawianie UniStream
Ustawianie RTC z poziomu sterownika

Sposoby używania zmiennych RTC

Zmienne Real Time Clock pozwalają na ustawianie daty lub czasu w sterowniku, przykładowo po tym, gdy zakończy się jakiś proces. Możliwe jest także tłumaczenie RTC z/lub na UTC (Czas Uniksowy)

RTC Utc UniLogic
Tłumaczenie RTC na Utc

Schedule (Harmonogram)

Jest to funkcja która pozwala na porównywanie nadanej przez nas wartości do aktualnego czasu i daty zapisanej przez sterownik. Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacjach kiedy sterownik ma wykonać jakąś czynność w wybranym przez nas momencie. Przykładowo jeśli wiemy że należy wykonać serwis urządzenia za pół roku, to możemy ustawić wyświetlanie wiadomości o tym na ekranie HMI dzięki funkcji harmonogramu.

W HMI jest możliwość dodawania widget’ów harmonogramu zarówno w wersji analogowej, jak i cyfrowej. Dodając ten element operator panelu uzyskuje możliwość wprowadzania daty z poziomu sterownika.

Schedule RTC HMI UniLogic
Schedule w HMI

Żeby dodać Harmonogram najpierw trzeba stworzyć mu odpowiednią strukturę danych – do przechowywania informacji o jego pracy. W programie UniLogic robimy to dodając nowy tag i wybierając „schedule” jako typ danych. System automatycznie generuje stryktury i jedyne, co musi zrobić użytkownik, to ustawić wybrane przedziały czasu i stworzyć program w Ladder.

schedule RTC Ladder UniLogic
Schedule w Ladder

Podsumowanie

Funkcje Real Time Clock i Schedule warto używać w aplikacjach, w których zastosowanie timerów zużywa zbyt dużą ilość pamięci – np. w przypomnieniach o serwisach okresowych maszyn. Używanie tych elementów otwiera nam bardzo wiele możliwości i jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia programisty.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.