String, czyli tekstowy typ danych

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , , , , ,
akademia PLC 10

Ten wpis jest kolejną częścią Akademii Elmark, opisuje on zmienne typu String, które służą do przechowywania ciągu znaków.

Typy danych tekstowych dostępnych w UniLogic

ASCII

To siedmiobitowy system kodowania znaków, stosowany we współczesnych komputerach, sieciach komputerowych oraz urządzeniach mikroprocesorowych. Standard ASCII przypisuje znakom takim jak litery, znaki interpunkcyjne liczby od 0 do 127 i w ten sposób zapisywane są znaki.

UniLogic String ASCII
Tabela ASCII

UTF-16 i UTF-32

Są to sposoby kodowania w standardzie Unicode, używa się w nich kolejno 16 lub 32 bitowych słów. Kodowanie odbywa się za pomocą kodowania zmiennych bajtów dla UTF-16 są to 2 lub 4 bajty a dla UTF-32 są to 4 bajty. tych bajtów używa się w celu reprezentowania punktów kodowych Unicode.

UniLogic String UTF-16 UTF-32
Przykładowe kodowanie znaków Unicode

Sposoby użycia w Ladder

Compare Strings

Jest to funkcja służąca do porównywania danych typu string. Przykładowym sposobem zastosowania tego bloku jest używanie go do porównywania nadanego hasła do hasła wpisanego przez operatora.

UniLogic Compare Strings
Blok Compare Strings

Clear String

Taki blok jest używany w celu czyszczenia pamięci zmiennych tekstowych. Przykładowo resetowania hasła wpisanego przez operatora jeśli wyczerpie limit znaków lub gdy wpisze poprawne hasło i przejdzie do kolejnego kroku.

UniLogic Clear String
Blok Clear String

Store String

Ta funkcja pozwala na zapisywania wartości wpisanej w jednym stringu do drugiego. Przykładowo może być użyta do zapisania wartości wprowadzanej przez operatora na HMI w pole tekstowe.

UniLogic Store String
Blok Store String

IP to String / String to IP

Funkcją tych bloków jest tłumaczenie adresów IP, które normalnie zapisywane są jako UINT32 na dane typu string. Można to wykorzystać w celu zapisania zapisywania adresów IP w formacie ASCII lub UTF-16/32

UniLogic IP to String
Blok IP to String

Sposoby Użycia w HMI

Text Box

Pole tekstowe to blok dostępny w HMI, który pozwala na zarówno odczyt jak i wprowadzanie tekstu przez operatora. Ten element daje bardzo wiele możliwości, ze względu na swoją uniwersalność można go zastosować w bardzo wielu aplikacjach, przykładowo do wyświetlania ostrzeżeń o nie poprawnej pracy maszyny lub przypomnień o serwisach okresowych.

Password Box

Blok używany do wprowadzania przez operatora hasła, przykładowo żeby uruchomić kolejny proces. Funkcja ta działa bardzo podobnie do Compare Strings ale nie wymaga dodatkowego programu w Ladder.

Podsumowanie

Użycie zmiennych tekstowych otwiera programiście PLC bardzo wiele możliwości dlatego niewątpliwie należy je nauczyć się je stosować. Używanie pól tekstowych znacznie ułatwia operatorowi obsługę maszyn lub stosowanie haseł co w rezultacie zwiększa bezpieczeństwo procesu.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmarkdzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.