UAC, czyli zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Paweł Łoziński Akademia Unitronics Tagi: , , , , , ,
Akademia PLC Elmark #14

Ta część Akademii PLC Elmark opisuje w jaki sposób aktywować, ustawić i używać User Access Control w sterownikach UniStream

Czym jest UAC

UAC: User Access Control – Zarządzanie uprawnieniami Użytkowników, to z pewnością bardzo istotna funkcja która jest często pomijana podczas tworzenia programów. Pozwala nadawać poziomy uprawnień czy też poziomy dostępu dla użytkowników, przykładowo administrator ma pełen dostęp do urządzenia, operator jedynie może obsługiwać panel HMI. Poniższy zrzut ekranu pokazuje w jaki sposób aktywować funkcję UAC.

Aktywowanie funkcji User Access Control
Aktywowanie funkcji User Access Control

Dodawanie użytkowników

W Solution Explorer w zakładce User Acces Control klikamy na Users na ekranie głównym będziemy mieli opcje dodawania nowych użytkowników, zmiany ich nazw, nadawani im haseł oraz przypisania ich do grupy o określonych przez nas uprawnieniach.

Ekran dodawania Użytkowników
Ekran dodawania Użytkowników

Tworzenie grup użytkowników

UniLogic ma predefiniowane grupy tworzone automatycznie przez system. W zakładce Groups możemy zmienić nazwę grupy, ustalić czas bezczynności, czyli okres przez który nie została wykonana żadna zmiana na ekranie, po którym użytkownik zostanie wylogowany, zdefiniować dostęp do UniApps oraz ustawić poziom dostępu operacji maszyny.

Ekran tworzenia grup UAC
Ekran tworzenia grup

Tworzenie poziomów dostępu

W zakładce Access Levels możemy przypisać każdemu poziomowi dostępu jego nazwę.

Ekran poziomów dostępu
Ekran poziomów dostępu

Dopisywanie poziomów dostępu do funkcji w HMI

Po dodaniu elementu do HMI w zakładce Properties Window możemy ustalić poziom dostępu wybranej grupie użytkowników, dzięki temu dany obiekt będzie osiągalny tylko przez nich, tak jak to widać na zrzucie ekranu „Ustawianie poziomu dostępu HMI”. Możemy także określić czy dany element będzie widoczny dla użytkowników o niższym poziomie dostępu co widać na zrzucie ekranu „Ustawianie trybu wyświetlania przycisku”.

Ustawianie poziomu dostępu UAC HMI
Ustawianie poziomu dostępu HMI
Ustawianie trybu wyświetlania przycisku UAC
Ustawianie trybu wyświetlania przycisku

Sprawdzanie historii aktywności logowań

Można śledzić historie logowania używając „User Access Control Struct” jak na zdjęciu poniżej. Możliwość sprawdzenia historii aktywności z pewnością będzie przydatne do kontroli efektywności pracy.

struktura UAC
Struktura UAC

Podsumowanie

Używanie UAC pozwala na szybkie i proste przyporządkowanie uprawnień użytkownikom, co z pewnością zwiększy poziom bezpieczeństwa procesu produkcyjnego. Nadawanie właściwych poziomów dostępu użytkownikom daje nam pewność, że osoba nieuprawniona do wykonywania danej pracy nie będzie miała takiej możliwości, dzięki czemu będzie mniejsza szansa na uszkodzenie urządzenia i co najważniejsze zwiększy się bezpieczeństwo pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami kursu Akademi PLC Elmark, dzięki którym można poznać inne istotne cechy i funkcje sterowników Unitronics:

 1. Sterowniki Unitronics serii UniStream
 2. Uruchomienie sterownika UniStream i instalacja UniLogic
 3. Konfiguracja sprzętowa sterownika Unitronics UniStream
 4. Typy danych dostępnych w sterownikach UniStream
 5. Tagi i struktury w programie UniLogic
 6. Podstawy tworzenia wizualizacji w UniLogic
 7. UniLogic prosty program przycisk + lampka
 8. Timery dostępne w UniLogic
 9. RTC w sterownikach Unistream
 10. String, czyli tekstowy typ danych
 11. DataSampling i archiwizacja danych w UniLogic
 12. I/O w sterownikach PLC UniStream
 13. Alarmy wbudowane w programie UniLogic
 14. UAC, czyli Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 15. Dostęp VNC do sterownika UniStream
 16. Tabele Danych w programie UniLogic
 17. Komunikacja EtherNet/IP
 18. Komunikacja ModBus RTU w UniStream
 19. Regulator PID w sterownikach UniStream
 20. Komunikacja CAN, czyli szeregowa magistrala komunikacyjna
 21. Konfiguracja Falowników w UniLogic
 22. Komunikacja za pomocą protokołu FTP
 23. Protokół MQTT w środowisku UniLogic
 24. Konfiguracja modemu 3G, wysyłanie/odbieranie SMS
 25. Bazy SQL w połączeniu z UniLogic

Wpisy wykorzystujące nabytą wiedzę w zaawansowany sposób

 1. UniStream współpracuje z bazami SQL.
 2. Sterownik PLC integruje się z systemem SCADA.
 3. UniStream działa jako serwer OPC UA.